Důchodové pojištění

Toto důchodové pojištění je opět jednou z možných forem životního pojištění. Cílem tohoto důchodového pojištění je zvýšení životního standardu, který si můžeme dopřát v seniorském věku. Naspořená částka je pak vyplacena oprávněné osobě a je jen na ní, jak s finančními prostředky naloží.  Ale i v důchodovém věku se d zažít mnoho neopakovatelných momentů, které jsme si nemohli dopřát v mladém věku.

CHCETE BÝT ZAOPATŘENI V SENIORSKÉM VĚKU?